Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

13.2.2015 se v Café Therapy konala schůzka  implementačních skupin reformy psychiatrické péče.

Zúčastnili se:
Zástupci Občanského Sdružení KOLUMBUS z.s.
Liga lidských práv ( Mgr.Zuzana Durajová)
Zástupce Národního ústavu pro duševní zdraví
Zástupci Fokus Praha
Dobrovolníci: Ústí nad Labem,Praha
Host: Mudr.Johann  Pfeiffer

Věnovali jsme se těmto tématům:
1) sociální bydlení vers.chráněné bydlení a  byty
2)průběh transformace,dění na skupinách
3)zákon o duševním zdraví
4) volná diskuse

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS