Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

V rámci rozpracování strategie na jednotlivé detailní plány probíhá řada jednání specializovaných pracovních skupin vytvořených na základě strategických oblastí. Více zde.

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS