Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Rozhodnutím ministra školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 25. 11. 2011 byl schválen projekt Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), který je realizován v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Projekt NUDZ odráží potřebu vzniku regionálního Centra VaV v oblasti duševního zdraví, jež by reprezentovalo problematiku v plné šíři a významně se podílelo na udržitelném rozvoji České republiky.

Příjemce: Psychiatrické centrum Praha
Realizace projektu: 1. 12. 2011 – 31. 12. 2015
Celková výše dotace projektu: 971 mil. Kč (z toho 825,5 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 145,5 mil. Kč ze státního rozpočtu ČR)

http://www.nudz.cz/

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS