Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Evropská komise 25. 8. 2014 schválila dokument „Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 Česká republika“.
http://www.reformapsychiatrie.cz/2014/08/28/reforma-psychiatrie-v-dohode-o-partnerstvi/#.VAQswKO864E

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS