Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stprp/19971998/stprp-nr-63-1997-98-.html?id=201915

Návrh číslo 63
(1997-1998)

O havarijních plánu pro duševní zdraví 1999 - 2006 Změny ve státním rozpočtu na rok 1998
Doporučení od zdravotnictví a sociálních věcí ze dne 15. května 1998 schválen vládou stejný den.

Chata BuchtovnaPobytu v Rejdicích-Kořenov na chatě Buchtovna, který se konal od 22.5. do 26.5.2014 se zůčastnilo 8 lidí. Na chatě jsme probírali SWAT analýzu a strategii zapsaného spolku KOLUMBUS. Nezapomněli jsme na společné vaření a procházky. Škoda, že nás nebylo mnoho.

 

 

 

Ve dnech 12. – 15. 6. 2014 se konal v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně za účasti našich členů spolku KOLUMBUS.

Úvodní slovo přednesli především MUDr. Hollý a MUDr. Doubek.

Příspěvky spolku KOLUMBUS byly zařazeny v rámci symposia uživatelů psychiatrické péče - aktivní zapojení uživatelů do recovery. Symposiu předsedal MUDr. Masopust. Jan Jaroš přednesl příspěvek na téma mezirezortní spolupráce. Seznámil nás s tím, jak a kde správně lobovat ve prospěch duševně nemocných

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS