Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Ve dnech 12. – 15. 6. 2014 se konal v hotelu Harmony ve Špindlerově Mlýně za účasti našich členů spolku KOLUMBUS.

Úvodní slovo přednesli především MUDr. Hollý a MUDr. Doubek.

Příspěvky spolku KOLUMBUS byly zařazeny v rámci symposia uživatelů psychiatrické péče - aktivní zapojení uživatelů do recovery. Symposiu předsedal MUDr. Masopust. Jan Jaroš přednesl příspěvek na téma mezirezortní spolupráce. Seznámil nás s tím, jak a kde správně lobovat ve prospěch duševně nemocných

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS