Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Festival Na hlavu od 20.4 do neděle 23.4. pořádal Národní ústav duševního zdraví v pražském kině Světozor.
Tématem festivalu bylo duševní zdraví, nemoci a všechno, co souvisí s myslí, duší a mozkem.
 
Hlavním programem byly projekce zajímavých filmů, které uváděly kapacity z NUDZ a představili jejich souvislost s duševním zdravím.
Doprovodný program v malém sálu nabídl tematicky související přednášky a workshopy a program v předsálí nabídl možnost vyzkoušet si virtuální realitu či některé vizuální experimenty.

Program celého festivalu a všechny informace lze nalézt na webových stránkách festivalu: http://festivalnahlavu.cz/

V úterý, 11. 4. 2017, se uskutečnil kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví. Videozáznam z celé akce naleznete na internetových stránkách www.reformapsychiatrie.cz.

Dne 6. dubna proběhla v Kongresovém centru, Masarykova kolej, Praha 6 konference  Pro změnu 2017.  Stěžejními tématy konference byl přechod klientů z ústavní léčby do podporovaného bydlení a naplňování  Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. Konference proběhla pod záštitou ombudsmanky Anny Šabatové.

Výstupy z konference budou zveřejněny na internetových stránkách: www.kvalitavpraxi.cz

Na konci března se zaměstnanci našeho Spolku účastnili II.  Národní konference Vzácná onemocnění a zdravotní postižení v současné společnosti  v kongresovém sále Top Hotelu Praha. Konference podala velké množství informací ze zdravotnického práva, z posudkové služby, novely zákona o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením a mnoho dalšího.

Odkaz na program konference zde: http://www.nrzp.cz/images/docs/Konference_VOZP/pozvanka_konference_vozp.pdf

Dne 4. 4. 2017 se zaměstnanci Spolku Kolumbus zúčastnili semináře „Oddlužení jako způsob řešení předlužení“ realizovaným Občanskou poradnou Remedium a Městskou částí Praha 10.

Na semináři byly představeny podmínky oddlužení, formy oddlužení, průběh procesu oddlužení a změny, které zavádí novela Insolvenčního zákona od července 2017.

Za náš spolek přišlo na seminář 5 zaměstnanců. Účastníci obdrželi osvědčení. Poznatky ze semináře využijí jako pacientští důvěrníci a v projektu „Buňka“.

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS