Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Kde se vezmou pracovníci s vcítěním do našich potřeb a půjdou finance za uživateli nebo stále pro poskytovatele, kteří (ne)mají vůbec sledovanou efektivitu? V čase 10.58 až 13.25.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/216411000100228/

Na straně 27-28 časopisu Druhý breh je reportáž o našem edukačním pobytu ve Čtyřkolech. http://www.odos-sk.com/Downloads/Druhy%20Breh/Druhy%20Breh%202%202015.pdf

Prvním, kdo v novém roce 2016 rokoval v souvislosti s implementací Strategie reformy psychiatrické péče, byl Řídící výbor SRPP.

Na programu jednání bylo seznámení se současným stavem prací a shrnutí činností za rok 2015. Kontrolovalo se plnění zadaných úkolů dle gescí a rozhodovalo se o rozšíření Řídícího výboru o zástupce MPSV, MŠMT, MF a pacientských organizací. Závěry můžete shlédnout zde.

Na základě jednání se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR shledali zástupci Evropské komise postup při implementaci Strategie reformy psychiatrické péče jako úspěšný a inspirující. Vybízejí k tomu, aby zkušenosti z reformy byly přeneseny do obdobných projektů v členských zemích EU. Více Zde.

Nemám řidičák - dva roky "léčby" v PL Bohnice. Reportáž najdete v čase 7:04 až 9:33 min.

http://play.iprima.cz/krimi-zpravy-31-1-2016

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS