Logo

KOLUMBUS

Spolek KOLUMBUS

Novou službu pro lidi s duševním onemocněním slavnostně otevřeli ve čtvrtek v Chomutově zástupci tří stěžejních subjektů - Fokus Labe, Psychiatrické léčebny Petrohrad a Ústeckého kraje, který spolu s vedením odboru zdravotnictví reprezentoval 1. náměstek hejtmana Stanislav Rybák. V nových prostorách se sešla řada významných osobností z politické, sociální i zdravotnické sféry, stejně jako zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Více zde.

Pomoc lidem (duševně nemocným) na ulici - Česká televize - studio 6. v Čase 79:38 až 87:21 min.

Některá vyjádření poskytovatele (FOKUS Praha) jsou k diskuzi např. ke kriminalitě a nejsou vždy ve prospěch vcítění veřejnosti do jinakosti lidí s potřebou podpory v oblasti péče o duševní zdraví.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/216411010100907/

Postup Psychiatrické nemocnice Bohnice nebyl v rozporu s platnou legislativou, s vnitřními pravidly nemocnice ani s doporučenými postupy České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a nemocnice tedy ve svém jednání nepochybila.

Více zde.

Hosty 90´ ČT24 byli 26.7. prof. Cyril Höschl, ředitel Národního ústavu duševního zdraví a MUDr. Jiří Švarc, primář ochranného léčení PN Bohnice. Poslední třetina pořadu je věnována reformě psychiatrie. Více zde.

Pod hlavičkou projektu Informační aktivity v souvislosti s reformou psychiatrické péče Dobré místo z.s. uskutečnilo 60 anketních rozhovorů týkajících se současné psychiatrické péče v České republice a obecně problémů spojených s duševním onemocněním. Z celkového počtu 60 respondentů odpovídalo na naše otázky 30 lidí s duševním onemocněním 15 rodinných příslušníků lidí s duševním onemocněním a 15 odborníků (psychiatrů, psychologů, terapeutů).

Více zde.

Copyright © 2017 - Spolek KOLUMBUS